dilluns, 10 de gener de 2011
3. Cerca informació sobre els diferents dialectes de la llengua catalana:

L'any 1861, Manuel Milà i Fontanals va proposar la divisió dialectal del català en dos grans blocs: l'oriental i l'occidental. Els dialectes no es poden delimitar amb exactitud perquè entre l'un i l'altre sempre hi ha una franja de transició, més o menys ampla (excepte en els insulars) 
3.1. Escriu els diferents dialectes que la formen.


ORIENTAL
a) Septentrional (rossellonès)
   1.Capcinès
   2.Septentrional de transició
b) Central
   1. Salat de la Costa Brava*
   2. Barceloní
   3. Tarragoní
c)Baleàric
   1. Mallorquí
       - Solleric
       - Pollencí
   2. Menorquí
   3. Eivissenc
d) Alguerès

OCCIDENTAL
a) nord-occidental
   1. Ribagorçà
   2. Pallarès
   3. Valencià de transició o tortosí
b) sud-occidental (valencià)
   1. Castellonenc
   2. Apitxat
   3. Meridional
      - Salat de Tàrbena i la Vall de Gallinera*
   4. Alacantí
   5. Valencià murcià (desaparegut). Trets léxics i gramaticals transferits al panotxo o murcià

3.2. Afegeix un mapa dels PPCC.

3.3. Explica el que és la llengua estàndard.
És una elaboraciò artificial i planificada a partir del diasistema d'una llengua, per tal d'obtenir un model de llengua unitari per a l'ensenyament, els usos oficials i els usos escrits i formals, que alhora permeti cohesionar política i socialment el territori on és oficial. 

3.4. Quin dialecte parles tu? 
Jo, parl el dialecte Balearic, Mallorquí i el castellá.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada