dimarts, 10 de maig de 2011

3. Fes un escrit en forma d'agraiment a na Carolina Ibac per la seva atenció amb nosaltres al llarg del curs.

Hola Carolina, grasis per haber empleat temps per fer un poema dedicat a cada un.
M'agrada molt aixó de lletgir els poemes i que descriguin a cualcu...
moltes grasis.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada