dijous, 24 de febrer de 2011

La industrialització.

   1. Copia el resum que has fet sobre el tema de socials La industrialització.

A la Revolució Industrial:
Va veure uns canvis econòmics i tecnologiss , va tenir lloc a Gran Bretanya, mitjan el segle 18.

La població va augmentar.
Degut a diferents causes:

*L'augment de la producció d'aliments.
*El millorament de l'higiene i de la medicina.
*La disminució de la mortalitat.

Gracis a n'aixó l'esperança de vida va pasar dels 38 als 50 anys.

Degut a l'augment de població , va provocar un augment de la demanda d'aliments.
Els propietaris de les terres varen intentar augmentar la producció introduint millores importants com a màquines agrícoles, nous conreus ...

El CARBO I EL FERRO

Per obtenir ferro s'utilitzaba carbo vegetal, tenia poc valor calorific. La seva substitució va ser el carbó de coc que te un gran poder calorific. Degut a la demanada de ferro, va augmentar i es va utilitzar per la fabricació de les eines agricoles, les noves màquines i el ferrocarril.

LA REVOLUCIÓ DELS TRANSPORTS

La producció agrària i la producció industrial necessitaba que les mercaderies arribasin ràpidament a la població. Gràcies a la cració del ferrocarril i del vaixell de vapor es va aconseguir.

El ferrocarril es feia servir a les mines per transportar el mineral en vagonetes que es movien damunt rails.

La GRAN INNOVACIÓ la locomotora del britànic Stephenson (1892), que movia el ferrocarril per mitjà d'una maquina de vapor.


L'INCREMENT DEL COMERÇ

La Revolució Industrial va donar pas a l'economía de mercat, els productes ja no anaven destinats a l'autoconsum sinó a la venda de mercats extensos.

La millora de transports varen impulsar al comerç interior i a mitjan segle XIX el comerç exterior.

LA REVOLUCIÓ DELS TRANSPORTS

L'augment de la producció agrària i la producció industrial va fer necessari que les mercaderies arribasin ràpidament a la població.
Aixó es va aconseguir gràcies a la creació de transpòrts.

*ferrocarril: és feia servir a les mines per transportar el mineral en vagonetes que es movien damunt rails.
*Locomotora: monia el ferrocarril per mitjà d'una màquina de vapor.
*Vaixells de Vapor: varen començar a funcionar als Estats Units.

L'increment del comerç

La Revolució Industrial va donar pas a l'econimía de mercat, els productes ja no anaven destinats a l'autoconsum sinó a la venda en mercats extensos. La millora dels transports varen impulsar el comerç interior i amitjan segle XIX el comerç interior.


EL CAPITALISME INDUSTRIAL

El liberalisme i el capitalisme

La revolució Industrial es va basar en el capitalisme com a sistema econòmic i en el lliberalisme com a doctrina política que el justificava.
Adam smith va establir els principis de lliberalisme econòmic:

*L'economia funcion per l'interès d'aconseguir el benefici màxim.
*Els preus s'estableixen per l'equilibri entre l'oferta i la demanda.
*L'economia ha de funcionar sense l'intervenció de l'estat.

El capitalisme Industrial es bassa en els principis següents:

*Els mitjans de producció.
*La burgesia.
*Els obrers treballaben a les fabriques a canvi d'un salari.

Crisis econòmiques: s'inicien quan els estocs s'acumulen a les fàbriques per manca de compradors. Els propietaris han d'acomiadar els obrers i sorgeix l'atur.

Els bancs

Els estalviadors hi disposaven tots el seus dotblers, i els bancs prestaven aquest dotbers als empresaris que volien intalar fàbriques.

Una sola persona no tenía prou dotbers(capital) per tirar endavant amb una empresa.
Degut a n'aixó va sorgir la societat anònima.

A una societat anonima la capital que es necessita és divideix en accions.

LA NOVA SOCIETAT INDUSTRIAL


La burgesia i els obrers

Era un grup poderós, propietari de les seves indústries i desl negocis.

Hi ha tres sectors:

Gran burgesia:

*Banquers
*Propietaris de grans fabriques

Burgesia mitjana:

*Funcionaris
*Comerciants
*Professionals:
                     *Metges
                     *Advocats

Petita burgesia:

*Empleats
*Botiguers


Els Obrers de les fàbriques formaven el proletariat industrial.
No existien lleis que el protegissin, les seves condicions de feina eres molt dures:
Un salari molt escàs, jornada laboral de 12 a 14h diàries, un treballador madalt no cobraba i les dones e infants traballaven.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada